Michelin

Do sprawdzenia statusu zgłoszenia potrzebujesz będziesz unikalnego kodu wysłanego do Ciebie w wiadomości potwierdzającej rejestrację zakupu. Jeżeli masz więcej niż jedno zgłoszenie, to dla każdego z nich został wygenerowany unikalny kod.

Adres e-mail podany przy rejestracji zakupu